Nieuwe leden Jeugdcommissie gezocht

September 2019
Begin 2019 zijn wij als Jeugdcommissie in een vernieuwde samenstelling
gestart. Tijdens de ledenvergadering 2019 hebben wij een toelichting
gegeven op ons jaarplan. Deze was gebaseerd op 2 pijlers:

1.      Verzorgen activiteiten voor de jeugd
2.      Borgen beleid t.a.v. de Jeugd

Lees meer

Wat doet de Jeugdcommissie?

 Belangrijkste taken

Het doel van deze jeugdcommissie is om alle jeugdleden zoveel mogelijk plezier te laten beleven aan het tennissen. Om dit te bereiken organiseren we gedurende het jaar een aantal activiteiten in alle leeftijdsgroepen voor de jeugdleden. 

Lees meer

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie

December 2018
Onlangs heeft een afvaardiging van de jeugdcommissie (Judith, Elke en Thomas) een gesprek gehad met het bestuur om verwachtingen over en weer te bespreken. Daarin is een aantal taken benoemd:

 • Martine is als tennistrainer de spil als het gaat om competitie, lesindeling en contacten met KNLTB omdat zij alle kinderen kent
 • De commissieleden houden zich bezig met ondersteuning aan alle activiteiten voor de jeugd
 • Ouders wordt gevraagd voor ondersteuning van de activiteiten
 • Er wordt een jaarkalender gemaakt
 • Binnen de commissie zijn de taken duidelijk verdeeld
 • Er is een kern van 5-7 leden
 • Er wordt ondersteuning gegeven bij de World Tour
 • Er worden nieuwe initiatieven ontplooid.
 • De commissie fungeert als achtervang voor de ouders
 • Er is afstemming met de barcommissie, communicatiecommissie en het Bestuur
 • Er is voorkeur voor een bestuursfunctie van de voorzitter van de jeugdcommissie.