Informatie Lidmaatschap Tennis en Padel

Hier vind je alle informatie over inschrijven, contributie, inschrijfgeld, wachtlijst en opzeggen lidmaatschap. Losse baanhuur is niet mogelijk.

Wachtlijst padel en dalurenlidmaatschap padel

Op dit moment is er een wachtlijst voor padel (juni 2023).
Daarom bieden we een dalurenlidmaatschap aan als tijdelijke oplossing tijdens het eerste halfjaar van 2023. Het dalurenlidmaatschap kan per 6 juni 2023 verlengd worden t/m 31 december 2023.

Bestaande deelnemers aan het dalurenlidmaatschap padel kunnen verlengen door een e-mail te sturen aan administratie@tvhuissen.nl
Nieuwe deelnemers aan het dalurenlidmaatschap padel moeten zich aanmelden via het inschrijfformulier. Zie onder.

Voorwaarden voor wachtlijst en dalurenlidmaatschap:

 1. Nieuwe aanmeldingen voor padel komen op een wachtlijst voor padel-actief (volledig padel-lidmaatschap).
 2. De mogelijkheid om gedurende de maanden januari t/m december een dalurenlidmaatschap af te sluiten.
 3. Speeltijden dalurenlidmaatschap:
  Maandag t/m vrijdag: van 7:00 tot 18:00 uur en na 22:00 uur. 
  Zaterdag- en zondag : van 7:00 tot 9:00 uur en van 13:00 tot 23:00 uur.
 4. Tarief van € 75,= per halfjaar, naar rato per dag.

Met het inschrijfformulier kun je jezelf aanmelden. De administratie neemt dan z.s.m. contact met je op. We streven er naar dat je binnen een week kunt spelen. Daarvoor moet het inschrijfformulier wel volledig en correct ingevuld zijn. Voor nieuwe leden wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht. 

Contributie
Tennis
Voor 2023 gelden de volgende contributie tarieven per jaar:
Senioren (vanaf 22 jaar)*                 € 175,00
Jong Senioren (17 t/m 21 jaar)*      € 134,00
Junioren (10 jaar t/m 16 jaar)*        €   85,00
Jong Junioren (8 en 9 jaar)*             €   65,00
Mini's (tot en met 7 jaar)*                €   35,00 

Padel
Voor 2023 gelden de volgende contributie tarieven per jaar:
Senioren (vanaf 22 jaar)*              € 175,00
Jong Senioren (17 t/m 21 jaar)*   € 134,00
Junioren (10 jaar t/m 16 jaar)*     €   85,00
Jong Junioren (8 en 9 jaar)*          €   65,00 
Mini's (tot en met 7 jaar)*             €   35,00 

Padel dalurenlidmaatschap 2023**      €   75,00 per half jaar

Combinatie Tennis & Padel
Voor 2022 gelden de volgende contributie tarieven per jaar: 
Senioren (vanaf 22 jaar)*               € 262,50
Jong Senioren (17 t/m 21 jaar)*    € 201,00
Junioren (10 jaar t/m 16 jaar)*      € 127,50
Jong Junioren (8 en 9 jaar)*           €   97,50 
Mini's (tot en met 7 jaar)*              €   52,50
 
 *Maatgevend is de situatie op 1 januari van het jaar.
** Tijdelijk i.v.m. wachtlijst padel sinds 1 mei 2022.

Regels
 1. Bij aanmelding gedurende het jaar, wordt de contributie naar rato per dag berekend. Dit met een minimum van € 35,- per jaar.
 2. Om deel te kunnen nemen aan activiteiten van de vereniging zoals het volgen van tennislessen, dient men lid te zijn. 
 3. Leden die door een langdurige blessure (tenminste 4 maanden) niet in staat zijn te tennissen, wordt op voorafgaand verzoek een vermindering van de contributie verleend van 50%. In het elektronisch afhangsysteem wordt de mogelijkheid tot tennissen in die periode geblokkeerd. 
 4. Ondersteunende leden zijn leden die geen speelrecht hebben, maar die de vereniging financieel en anderszins steunen. De door deze leden te betalen bijdrage wordt op € 35,- per jaar bepaald. 
 5. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 januari schriftelijk of per e-mail te worden gedaan bij de ledenadministratie. 
 6. De contributie moet via automatische incasso te worden voldaan. Met het invullen van het banknummer via de website machtigt het lid de Tennisvereniging Huissen het contributiebedrag (eventueel vermeerderd met het inschrijfgeld) automatisch van zijn/haar rekening af te schrijven. Dit zal gebeuren in 2 termijnen (28 februari en 28 april) na bevestiging van het lidmaatschap. Bij aanmelding na 1 april wordt de contributie in één keer afgeschreven. Op verzoek kan de penningmeester een betaling in meer termijnen (ook via automatische incasso) toestaan.
 7. Er moet een goed gelijkende pasfoto (volgens de reglementen voor rijbewijs of paspoort) aan de vereniging beschikbaar te worden gesteld. De foto (zowel kleur als zwart/wit zijn toegestaan) is bedoeld voor het aanmaken van de KNLTB spelerspas. Het is ook mogelijk de pasfoto digitaal in .jpg formaat (met een resolutie van minimaal 300 x 400 pixels en max. 4 MB groot) aan te leveren via e-mail.

De genoemde contributies zijn inclusief de afdracht aan de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond) van, op dit moment € 19,08 per lid per jaar (2023).

Naar het inschrijfformulier.

Opzeggen lidmaatschap
Mocht je je lidmaatschap willen opzeggen, doe dat dan uiterlijk voor 31 december van dit jaar door een mailtje te sturen naar onze Ledenadministratie  met vermelding van je lidnummer. Opzeggingen die na die datum binnen komen, worden niet gehonoreerd. De contributie voor het volgende jaar zal in rekening worden gebracht.

Vragen?
Heb je nog vragen, stuur dan een e-mail naar de Ledenadministratie.

 
Lidmaatschap Overzicht