Nieuwe fietsenstalling.

Op dit moment worden er werkzaamheden verricht bij de ingang van ons tennispark en jullie willen natuurlijk graag weten wat daar gebeurt.

Het staat al langer op het wensenlijstje, maar nu het ledenaantal vanwege padel flink groeit, is het nodig dat de fietsenstalling uitgebreid wordt.

Meer ruimte, goede verlichting, nieuwe rekken en beveiligingscamera's dat moet het resultaat zijn van de werkzaamheden die nu door de firma Knuiman worden uitgevoerd.

Zo ontstaan 2 nieuwe stroken langs de banen 2 en 3 voor de fietsen en 1 strook bij baan 1 voor de scooters en zal de ingang niet meer door fietsen geblokkeerd worden.

Onze penningmeester Henk Dibbets heeft er voor gezorgd dat iedereen een "financieel" steentje bijdraagt (de gemeente Lingewaard en ministerie van V.W.S.) en zo blijven de kosten binnen de perken.

Nieuws Overzicht