Nieuwsbrief Coronamaatregelen 4-11-2020

Verzwaring Coronamaatregelen voor tennis en padel

Geen dubbelspel tennis en padel voor de komende 2 weken, voorlopig t/m 18 nov.
De overheidsrichtlijnen voor sport zijn besproken met NOC*NSF en de sportbonden. 

Het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF is leidend en ik wil jullie er allemaal op wijzen dat wij verplicht zijn ons daaraan te houden.

Naast de verplichtingen die al bestonden zoals o.a. de hygiënevoorschriften en het verplicht online afhangen gelden de richtlijnen uit onderstaande tekst.

Ik wil jullie er bovendien op wijzen dat ook overdag als het niet druk is op het park, er online moet worden afgehangen op de juiste tijd en op de juiste baan en dat het toilet echt alleen bij noodgevallen gebruikt kan worden. 
Online afhangen is nu gemaximeerd tot 2 personen. Voor padel is een enkelspel goed te spelen als je cross met ieder 1 baanvak speelt.

Namens het bestuur
Albert ter Burg
Voorzitter

 • Maximaal 2 volwassenen (vanaf 18 jaar) mogen met elkaar sporten. Zij houden onderling 1.5 meter afstand.
  Tennis en padel spelen kan dus nog, maar met maximaal twee personen op een baan (geen dubbelspel).
  De komende 2 weken is alleen enkelspel toegestaan.
 • Voor trainingen geldt maximaal 2 volwassenen op een baan (excl. trainer)
  Trainingsgroepen van 4 volwassenen of meer zijn mogelijk, zolang deze duidelijk zichtbaar in groepen van 2 spelers per baan (met 1.5 meter afstand) gescheiden zijn en de groepen niet gemengd worden.
 • Kinderen t/m 17 jaar mogen in grotere groepen blijven spelen en trainen en hoeven tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden.
 • Publiek en ouders zijn niet toegestaan.
 •  Kantine, kleedkamers en douches zijn dicht.
Nieuws Overzicht