Nieuwsbrief 14 oktober 2020

Onderwerpen: Coronamaatregelen, competitie, en onreglementair afhangen

Coronamaatregelen per 14-10-2020 22.00 u.

Het doel van alle maatregelen is het aantal reisbewegingen, het sociale verkeer en het aantal contacten tussen mensen drastisch te verminderen.
Het kabinet roept mensen dan ook op contacten te beperken en zoveel mogelijk thuis te blijven.

Wat betekent dit voor tennis en padel?
Update 14 oktober:

-  Beëindiging van de competitie per direct zowel voor de jeugd als de senioren.

-  Het blijft mogelijk om vrij te tennissen/padellen en te trainen.

-  De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer).

-  Naast de kantine zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

-  Publiek is niet toegestaan.

-  Banen moeten nog steeds van te voren online gereserveerd worden en na het spelen direct het park verlaten.

-  Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

-  Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 4 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet.

-  Heb je klachten blijf dan thuis.

-  Gebruik de aanwezige hygiënemiddelen.

Dubbelen

Dubbelen bij tennis en padel kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan.
Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS.
Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan.
Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee.
Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.

Competitie

Gevolg van de maatregelen is dat de competitie per direct beëindigd wordt. 28 teams deden mee op de vrijdagavond, zaterdag of zondag en de meeste teams moesten nog 2 rondes spelen.
Speciale dank gaat uit naar Annemiek Bus en Anke Vos die verantwoordelijk waren voor de organisatie.

Onreglementair afhangen

Onreglementair afhangen betekent in eenvoudige taal gewoon dat je je niet aan de regels houdt.
Bij het afhangen wordt van alle leden verwacht aan de regels van het afhangreglement te voldoen.
De regels zijn bedoeld om voor alle leden zoveel mogelijk plezier op de tennis- of padelbaan te creëren.
Ook bij het afhangen wordt daarom een beroep gedaan op ieders sportiviteit en onze saamhorigheid!

I.v.m. de corona-maatregelen (online afhangen) is het officiële afhangreglement niet meer volledig maar we zullen in de eerstvolgende algemene ledenvergadering een nieuwe voorleggen.

Regels voor het reserveren van een baan

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om te spelen en om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de geldende Corona-maatregels houdt zijn onderstaande instellingen en afspraken voor het reserveren van een baan gemaakt:

-  Je kunt alleen op afstand een baan reserveren via de Club App of via de website.

-  Je bent alleen speelgerechtigd als je op een baan met je eigen naam geregistreerd staat. Het lidmaatschapspasje moet je op verzoek kunnen tonen

-  Reserveren onder een andere naam mag dus niet

-  Ook als het op het park niet druk is moet je online reserveren

-  Speeltijd voor 2 (tennis) en/of 4 spelers (tennis en padel) is 60 minuten, banen zijn wisselend op het hele uur (baan 1,2, 3, 9, 11,12 en 13) of op het halve uur (baan 4,5,6,7 en 8) te reserveren.

-  Een speler kan meerdere keren per dag spelen, maar je mag op 1 dag pas opnieuw afhangen voor een volgende baan na het uitspelen van de eerste afgehangen baan.

Helaas is gebleken dat er misbruik wordt gemaakt van het digitale afhangsysteem

Als geconstateerd wordt dat men niet volgens de regels afhangt, krijg je een eerste waarschuwing. Wordt nogmaals geconstateerd dat je weer niet volgens de regels afhangt, dan volgt per direct schorsing van een maand, zonder teruggave van het lidmaatschapsgeld.

N.B. Over niet voorziene gevallen beslist het bestuur.

Namens het bestuur

Albert ter Burg
voorzitter

 

Nieuws Overzicht