Nieuwe leden Jeugdcommissie gezocht

September 2019
Begin 2019 zijn wij als Jeugdcommissie in een vernieuwde samenstelling
gestart. Tijdens de ledenvergadering 2019 hebben wij een toelichting
gegeven op ons jaarplan. Deze was gebaseerd op 2 pijlers:

1.      Verzorgen activiteiten voor de jeugd
2.      Borgen beleid t.a.v. de Jeugd

Door omstandigheden is helaas een aantal leden van de jeugdcommissie
weggevallen. Op dit moment is het aantal leden dusdanig laag dat er te
weinig capaciteit is om de activiteiten te kunnen regelen.
Vooralsnog moeten wij de geplande activiteiten voor dit jaar dan ook opschorten.

Omdat wij denken dat met name het verzorgen van de activiteiten tot onze
hoofdtaak behoort, willen wij hierbij een beroep doen op jullie als
ouders. Hoe meer leden we hebben hoe lager immers de belasting per lid
is.

Wij zoeken daarom versterking van de jeugdcommissie.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de jeugdcommissie via
jeugdcommissie@tvhuissen.nl

Nieuws Overzicht