Informatie Lidmaatschap

Info

Hier vind je alle informatie over inschrijven, contributie, inschrijfgeld, wachtlijst en opzeggen lidmaatschap.

Wachtlijst en inschrijfgeld

Op dit moment is er geen wachtlijst voor junioren en senioren.
Met het inschrijfformulier kun je jezelf aanmelden.
De administratie neemt dan z.s.m. contact met je op.
Over het algemeen kun je in dezelfde maand of de maand erna al spelen.
Voor nieuwe leden wordt er geen inschrijfgeld in rekening gebracht. 
 
Contributie
 
 
Tennis
 
Voor 2020 gelden de volgende contributie tarieven:
Senioren (vanaf 21 jaar)*                € 165,00
Jong Senioren (17 t/m 21 jaar)*      € 125,00
Junioren (10 jaar t/m 16 jaar)*        € 80,00
Jong Junioren (8 en 9 jaar)*              € 60,00
Mini's (tot en met 7 jaar)*                 € 30,00

*Maatgevend is de situatie op 1 januari van het jaar. 
 
Padel
 
Voor 2020 gelden de volgende contributie tarieven:
Senioren (vanaf 21 jaar)*             € 165,00
Jong Senioren (17 t/m 21 jaar)*   € 125,00
Junioren (10 jaar t/m 16 jaar)*     € 80,00
Jong Junioren (8 en 9 jaar)*           € 60,00 
Mini's (tot en met 7 jaar)*              € 30,00 

*Maatgevend is de situatie op 1 januari van het jaar.

Combinatie Tennis & Padel
 
Voor 2020 gelden de volgende contributie tarieven: 
Senioren (vanaf 21 jaar)*              € 247,50
Jong Senioren (17 t/m 21 jaar)*    € 187,50
Junioren (10 jaar t/m 16 jaar)*      € 120
Jong Junioren (8 en 9 jaar)*            € 90 
Mini's (tot en met 7 jaar)*               € 45

*Maatgevend is de situatie op 1 januari van het jaar.
 
Regels
 
  1. Bij aanmelding gedurende het jaar, wordt de contributie naar rato berekend.
  2. Om deel te kunnen nemen aan activiteiten van de vereniging zoals het volgen van tennislessen, dient men lid te zijn. 
  3. Bij aanmelding gedurende het jaar, wordt de contributie naar rato berekend. Dit met een minimum van € 30,- per jaar.
  4. Leden die door een langdurige blessure (tenminste 4 maanden) niet in staat zijn te tennissen, wordt op voorafgaand verzoek een vermindering van de contributie verleend van 50%. In het electronisch afhangsysteem wordt de mogelijkheid tot tennissen in die periode geblokkeerd. 
  5. Ondersteunende leden zijn leden die geen speelrecht hebben, maar die de vereniging financieel en anderszins steunen. De door deze leden te betalen bijdrage wordt op € 35,- per jaar bepaald. 
  6. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 januari schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie. 
  7. De contributie dient via automatische incasso te worden voldaan. Met het invullen van het banknummer via de website machtigt het lid de Tennisvereniging Huissen het contributiebedrag (eventueel vermeerderd met het inschrijfgeld) automatisch van zijn/haar rekening af te schrijven. Dit zal gebeuren in 2 termijnen (28 februari en 28 april) na bevestiging van het lidmaatschap. Bij aanmelding na 1 april wordt de contributie in één keer afgeschreven. Op verzoek kan de penningmeester een betaling in meer termijnen (ook via automatische incasso ) toestaan.
  8. Er dient een goed gelijkende pasfoto (volgens de reglementen voor rijbewijs of paspoort) aan de vereniging beschikbaar te worden gesteld. De foto (zowel kleur als zwart/wit zijn toegestaan) is bedoeld voor het aanmaken van de KNLTB spelerspas. Het is ook mogelijk de pasfoto digitaal in .jpg formaat aan te leveren via e-mail.

De genoemde contributies zijn inclusief de afdracht aan de KNLTB van, op dit moment € 17,78 per lid per jaar (2020).

Naar het inschrijfformulier.

Opzeggen lidmaatschap

Mocht je je lidmaatschap willen opzeggen, doe dat dan uiterlijk voor 31 december van dit jaar door een mailtje te sturen naar onze Ledenadministratie  et vermelding van je lidnummer. Opzeggingen die na die datum binnen komen, worden niet gehonoreerd. De contributie voor het volgende jaar zal in rekening worden gebracht.

Vragen?

Heb je nog vragen, stuur dan e-mail naar de Ledenadministratie.

Naar het inschrijfformulier.

 

 

Downloads:

Lidmaatschap Overzicht