Informatie Lidmaatschap

Info

Hier vind je alle informatie over inschrijven, contributie, inschrijfgeld, wachtlijst en opzeggen lidmaatschap.

Geen ledenstop, maar wel beperking van speeltijd voor nieuwe padelleden vanaf 1 augustus 2021.

Inschrijven voor een padellidmaatschap is ook na 1 augustus nog mogelijk, maar wel met de beperking dat je alleen tijdens de daluren kunt padellen (maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur en zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur).
Het gereduceerde tarief is € 50,- t/m 31 december (normaal tarief € 68,75) voor aanmeldingen in augustus. Voor aanmeldingen in september € 40,- en voor aanmeldingen vanaf 1 oktober € 30,-.
 
Om andere daluren-leden te bereiken wordt er een daluren WhatsApp-groep aangemaakt. Aanmelden voor deze groep kan via padel@tvhuissen.nl onder vermelding van voornaam, achternaam en telefoonnummer.

Door je nu aan te melden heb je zekerheid dat na oplevering van de 2 nieuwe padelbanen, het lidmaatschap doorloopt zonder beperkingen.

Voor info of vragen over bovenstaande kun je mailen aan padel@tvhuissen.nl

Wachtlijst en inschrijfgeld

Op dit moment is er geen wachtlijst voor junioren en senioren.
Met het inschrijfformulier kun je jezelf aanmelden.
De administratie neemt dan z.s.m. contact met je op.
We streven er naar dat je binnen een week kunt spelen. Daarvoor moet wel het inschrijfformulier volledig en correct ingevuld zijn.
Voor nieuwe leden wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht. 
 
Contributie
 
Tennis
 
Voor 2022 gelden de volgende contributie tarieven per jaar:
Senioren (vanaf 21 jaar)*                € 170,00
Jong Senioren (17 t/m 21 jaar)*      € 130,00
Junioren (10 jaar t/m 16 jaar)*        €   85,00
Jong Junioren (8 en 9 jaar)*             €   65,00
Mini's (tot en met 7 jaar)*                €   35,00

*Maatgevend is de situatie op 1 januari van het jaar. 
 
Padel
 
Voor 2022 gelden de volgende contributie tarieven per jaar:
Senioren (vanaf 21 jaar)*             € 170,00
Jong Senioren (17 t/m 21 jaar)*   € 130,00
Junioren (10 jaar t/m 16 jaar)*     €   85,00
Jong Junioren (8 en 9 jaar)*          €   65,00 
Mini's (tot en met 7 jaar)*             €   35,00 

*Maatgevend is de situatie op 1 januari van het jaar.

Combinatie Tennis & Padel
 
Voor 2022 gelden de volgende contributie tarieven per jaar: 
Senioren (vanaf 21 jaar)*              € 255,00
Jong Senioren (17 t/m 21 jaar)*    € 195,00
Junioren (10 jaar t/m 16 jaar)*      € 127,50
Jong Junioren (8 en 9 jaar)*           €   97,50 
Mini's (tot en met 7 jaar)*              €   52,50

*Maatgevend is de situatie op 1 januari van het jaar.
 
Regels
 
  1. Bij aanmelding gedurende het jaar, wordt de contributie naar rato berekend. Dit met een minimum van € 35,- per jaar.
  2. Om deel te kunnen nemen aan activiteiten van de vereniging zoals het volgen van tennislessen, dient men lid te zijn. 
  3. Leden die door een langdurige blessure (tenminste 4 maanden) niet in staat zijn te tennissen, wordt op voorafgaand verzoek een vermindering van de contributie verleend van 50%. In het elektronisch afhangsysteem wordt de mogelijkheid tot tennissen in die periode geblokkeerd. 
  4. Ondersteunende leden zijn leden die geen speelrecht hebben, maar die de vereniging financieel en anderszins steunen. De door deze leden te betalen bijdrage wordt op € 35,- per jaar bepaald. 
  5. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 januari schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie. 
  6. De contributie dient via automatische incasso te worden voldaan. Met het invullen van het banknummer via de website machtigt het lid de Tennisvereniging Huissen het contributiebedrag (eventueel vermeerderd met het inschrijfgeld) automatisch van zijn/haar rekening af te schrijven. Dit zal gebeuren in 2 termijnen (28 februari en 28 april) na bevestiging van het lidmaatschap. Bij aanmelding na 1 april wordt de contributie in één keer afgeschreven. Op verzoek kan de penningmeester een betaling in meer termijnen (ook via automatische incasso ) toestaan.
  7. Er dient een goed gelijkende pasfoto (volgens de reglementen voor rijbewijs of paspoort) aan de vereniging beschikbaar te worden gesteld. De foto (zowel kleur als zwart/wit zijn toegestaan) is bedoeld voor het aanmaken van de KNLTB spelerspas. Het is ook mogelijk de pasfoto digitaal in .jpg formaat met een resolutie van minimaal 300 x 400 pixels
    en max. 4 MB groot aan te leveren via e-mail.

De genoemde contributies zijn inclusief de afdracht aan de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond) van, op dit moment € 17,99 per lid per jaar (2021).

Naar het inschrijfformulier.

Opzeggen lidmaatschap

Mocht je je lidmaatschap willen opzeggen, doe dat dan uiterlijk voor 31 december van dit jaar door een mailtje te sturen naar onze Ledenadministratie  met vermelding van je lidnummer. Opzeggingen die na die datum binnen komen, worden niet gehonoreerd. De contributie voor het volgende jaar zal in rekening worden gebracht.

Vragen?

Heb je nog vragen, stuur dan e-mail naar de Ledenadministratie.

Naar het inschrijfformulier.

 

 
Lidmaatschap Overzicht